Comisii de specialitate

Comisia nr. 1 – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement – 3 membrii, alcătuită din:

 • Maria RÎCĂ
 • Marian – Dan PÎRVU
 • Aurel DUMITRESCU

 

Comisia nr. 2 – Comisia pentru progame de dezvoltare economică-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală – 5 membrii, alcătuită din:

 • Stelian – Costel SCUMPU
 • Anghel SCUMPU
 • Marian – Dan PÎRVU
 • Marian – Romeo COCOȘ
 • Liviu MIREA

 

Comisia nr. 3 – Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului, servicii şi comerţ – 5 membrii, alcătuită din:

 • Gheorghe CĂPĂȚÎNĂ
 • Marian LUNGU
 • Maria RÎCĂ
 • Mihail – Aristide GULIMAN
 • Mihail RÎCĂ