Comisii de specialitate

 1. Comisia pentru progame de dezvoltare economică – socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, alcătuită din :
 • Dumitrescu Aurel
 • Scumpu Anghel
 • Guliman Mihail – Aristide
 • Cocean Nicolae
 • Rîcă Mihail
 1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement, alcătuită din:
 • Vacant
 • Preda Ionel
 • Gîțoiu Ion
 1. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor, cu 3 membri.
 • Căpăţînă Florică
 • Gîrgu Florea
 • Șalavarin Doina