Aparat de specialitate

Secretar

 • Secretar general
 • Dorina ANTONESCU – jurist
 • Compartimentul stare civilă, arhivă, relaţii cu societatea civilă, registratură
 • Claudia – Florentina IVĂNUȚĂ – inspector
 • Compartimentul agricol, fond funciar şi cadastru
 • Vacant
 • Compartimentul asistență socială
 • Nela – Mirela LĂPĂDAT – inspector
 • Anton – Dănuț LUNGU– asistent medical comunitar

Biroul financiar – contabil

 • Șef birou
  vacant
 • Compartimentul financiar contabil, resurse umane
 • Compartimentul impozite şi taxe locale, autorizare activități commerciale
  Temporar vacant
 • Compartimentul evidenţă şi încasarea veniturilor, urmărire și executare silită creanțe
  Petruța DRUGĂ – referent
 • Compartimentul strategii de dezvoltare, investiții și derulări contracte
  Vacant
 • Compartimentul achiziții publice, proiecte, control intern și managementul calității, SSM
  Mihaiela – Livia IONESCU – consilier

Administrator public

 • Vacant

Compartiment urbanism, administrare domeniul public

 • Vacant

Compartiment Poliție locală

 • Gheorghe DRĂGHICI – polițist local
 • Nicu – Florentin ANDREI – polițist local
 • Mihai ȚONA – agent pază

Compartiment bibliotecă și cultură

 • Vacant

Compartiment tehnic, investiţii, administrativ

 • Marius PARASCHIV – muncitor calificat
 • Minel MĂGURĂ – muncitor calificat
 • Florentin – Claudiu PUIU – șofer
 • Marian DRĂGHICI – guard