Asezare

Bine ati venit pe site-ul oficial al Primariei Suhaia

jurisprudenta CEDO

  • Suprafață: 7485 ha
  • Intravilan: 159,13 ha
  • Extravilan: 7325,87 ha
  • Populație: 2976
  • Gospodării: 1035
  • Nr. locuințe: 1035
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1

Numele localităților aflate în administrație:Arabil – 4767 ha, Islaz – 731 ha, Balta Suhaia – 1317,87 ha, Păduri – 155 ha, Drumuri – 75 ha, CNA Dunărea – 200 ha, SNIF canale – 80 ha

Așezarea geografică:Comuna Suhaia, judeţul Teleorman, beneficiază de o avantajoasă poziţie geografică în partea sudică a României, fiind situată pe malul stâng al Dunării
Coordonatele geografice ale localităţii sunt: 43 3707 latitudine nordică şi 251500 longitudine estică
Din punct de vedere al reliefului, comuna Suhaia este situată într-o zonă de şes din cadrul Luncii Dunării, la 27 m deasupra mării
Suhaia, prin poziţia sa, se încadrează în sectorul de climă temperat-continentală specifică Câmpiei Sudice caracterizată prin potenţial caloric ridicat cu amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu regim adeseori torenţial (în perioada de vară) însoţite de perioade frecvente de secetă. Poziţia centrală a câmpiei face ca zona să aibă un climat de tranziţie între partea estică – clima mai moderată şi partea vestică – climat continental. Lunca Dunării care are suprafeţe mari acoperite cu apă introduce o nuanţă climatică specifică
Sursa principală de alimentare cu apă a comunei Suhaia sunt resursele de apă din subteran, un aliniament de izvoare, captat sub forma unei cişmele cu 12 guri, al cărui debit ajunge până la 10 litri/sec.
Terenurile de pe teritoriul comunei sunt constituite dintr-un strat de pământ negru, bogat în humus şi un strat de loess. Pădurile se află pe malul Dunării. Fondul forestier este destinat atât producţiei de masă lemnoasă, cât şi unui complex de funcţiuni de protecţie şi cuprinde mai ales specii de foioase (salcie, plop)
În comună există un singur luciu de apă amplasat în partea de sud-vest a intravilanului, Balta Suhaia cu o suprafaţă de cca. 1313 ha, reprezentând: 972 ha polderul piscicol, 240 ha pepiniera, 101 ha diguri de contur şi canale de legătură. Balta Suhaia este un lac de luncă amenajat, situat în sectorul teleormănean stâng al Luncii Dunării, între oraşele Turnu Măgurele la vest şi Zimnicea la sud-est, ţinând administrativ de comuna Suhaia şi este Aria naturală de protecţie specială avifaunistică. Vegetaţia bălţii a generat o populaţie faunistică asemănătoare celei din Delta Dunării. Are o bună accesibilitate prin DN 51A Ziminicea-Turnu Măgurele, fiind la cca 23 km distanţă de ultimul oraş
Lunca Dunării, în ansamblul ei, nu a cunoscut îndiguiri sau alte amenajări notabile până în anul 1928. De la această dată omul a intervenit progresiv, iar între anii 1960 şi 1965 a făcut-o masiv, adeseori neinspirat, modificând natura locului şi implicit echilibrul Dunării ca sistem. Pe plan internaţional Balta Suhaia este recunoscută ca o componentă majoră a ceea ce a rămas din fosta luncă inundabilă a Dunării şi face parte integrantă din planul de reconstrucţie a coridorului verde al Dunării inferioare, acord semnat în anul 2000 de România, Bulgaria, Moldova şi Ukraina. De asemenea prezenţa parcului natural Persina (Bulgaria) în vecinătatea Bălţii Suhaia, crează premisele cooperări transfrontaliere pentru conservarea biodiversităţii şi a funcţiilor acestor complexe de ecosisteme pe ambele maluri ale Dunării.
Activități specifice zonei:Partener în „Grupul de acţiune local Dunărea de Sud” împreună cu localitatile : Fântânele, Viișoara, Piatra, Lisa, Seaca, Traian, Crângu, Frumoasa, Smârdioasa, Izvoarele, Dracea, Bragadiru, Bujoru, Nasturelu, Pietroșani, Găujani
Partener în „Parteneriatul local pentru pescuit Dunărea de Sud” împreună cu localităţile: Fântânele, Viișoara, Lisa, Seaca, Nasturelu, Pietroșani
Activități economice principale:Agricultură
Creşterea animalelor
Mică industrie uşoară
Construcţii
Comerţ Pescuitul
Obiective turistice:Balta Suhaia – arie de protecţie specială avifaunistică, 1455 ha
Dunărea – oportunităţi creare bază de agrement şi recreere
Turism tematic – vânătoare şi pescuit

Evenimente locale:14 octombrie – Ziua localităţii Suhaia Bâlci – Sf. Constantin şi Elena

Facilități oferite investitorilor:Facilităţi prevăzute de lege pentru zonă defavorizată
Distanţa mică faţă de capitală şi de Podul Giurgiu-Russe
Forţă de muncă calificată disponibilizată
Posibilităţi exploatare în domeniul turismului şi agriculturii
Proiecte de investiți:Reabilitarea drumurilor de pământ cu acces în zonele economice agricole şi forestiere
Reabilitare şi modernizare a dispensarului uman comunal
Construirea unui centru de zi
Amenajare laborator de Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
„Balta Suhaia” – pol turistic
Reabilitare şi modernizare infrastructura Căminului cultural Suhaia
Împietruire drumuri de pământ în intravilan
Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi pluvială
Reabilitarea iluminatului public
Înfiinaţare reţea de gaze naturale
Amenajarea teritoriului privind depozitarea deşeurilor menajere şi industriale

Continut preluat de pe ghidulprimariilor.ro