2014

2014

SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2014

Bilant
Contul de rezultat patrimonial
Situatia fluxurilor de trezorerie-anexa 03
Situatia fluxurilor de trezorerie-anexa 04
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale
Situatia platilor efectuate din FEN postaderare
Situatia platilor efectuate la titlul 56
Plati restante
Situatia unor indicatori referitori la persoanele cu handicap
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
Situatia activelor fixe amortizabile-cresteri
                                                        -reduceri
Situatia activelor fixe neamortizabile-cresteri
                                                            -reduceri
Sitatia activelor si datoriilor inst. publice din adm. locala
Contul de executie a bugetului local - venituri
                                                             - cheltuieli
Detalieri cheltuieli - cap. 5102
                              - cap. 6102
                              - cap. 6502
                              - cap. 6702
                              - cap. 6802
                              - cap. 7002
                              - cap. 7402
                              - cap. 8402
Contul de executie a bugetului finantat din venituri proprii-venituri
                                                                                                -cheltuieli
Detalieri cheltuieli - cap. 8310

Copyright © 2020 Primaria comunei Suhaia

site realizat de

Web design Brasov